شنبه, 29 مرداد 1401
مشروح خبر :: اخذ چهار فقره سند مالکیت برای بخشی از رودخانه حبله رود

توسط امور منابع آب فیروزکوه انجام شد؛

اخذ چهار فقره سند مالکیت برای بخشی از رودخانه حبله رود

سرپرست امور منابع آب فیروزکوه، گفت: با اخذ چهار فقره سند شش دانگ تک برگی در بستر رودخانه حبله رود، مجموع اسناد مالکیت ماخوذه توسط این امور، به بیش از 1400 هکتار رسید.

به گزارش خبرگزاری آب ایران، "علی اکبر حسینی رمدانی" با اعلام این مطلب، اظهار کرد: در پی تلاش و پیگیری کارشناسان واحد آب‌های سطحی و همکاری واحد حقوقی و به منظور حفظ انفال و تثبیت بستر رودخانه های حوزه عملکرد این امور، نسبت به اخذ 628 هکتار سند مالکیت برای اراضی حریم و بستررودخانه حبله رود اقدام به عمل آمد که در مجموع اسناد مالکیت ماخوذه توسط این امور به هزار و 438 هکتار رسید.

وی افزود: ضمناً این امور با همکاری دفتر حقوقی، تا قبل از این توانسته بود برای مساحتی در حدود 810 هکتار از اراضی و بستر رودخانه های شهرستان فیروزکوه سند مالکیت شش دانگ تک برگی اخذ نماید.

سرپرست امور منابع آب فیروزکوه با بیان اینکه با این اقدام دست متعدیان به حریم و بستررودخانه ها کوتاه و مالکیت شرکت آب منطقه ای تهران تثبیت خواهد شد، خاطر اظهار کرد: با مالکیت شرکت آب منطقه ای، بستر رودخانه ها از تصرف افراد سودجو مصون خواهد ماند.

حسینی رمدانی در پایان خاطرنشان کرد : امور منابع آب فیروزکوه تا اخذ سند مالکیت برای تمامی بازه های تعیین شده ادامه داشته و به موازات آن تقاضای خلع ید و رفع تصرف از اراضی که اسناد آن به شرکت آب منطقه ای منتقل گردیده، در دستور کار امور قرار خواهد گرفت.

کد خبر: 60601
  تاریخ خبر : 1401/04/05
  آخرین به‌روزرسانی : 1401/04/05
 شیخ الاسلامی
 42