یکشنبه, 14 آذر 1400
مشروح خبر :: الزام کاهش سطح زیر کشت، برای برون رفت از بحران خشکسالی در استان خراسان رضوی

الزام کاهش سطح زیر کشت، برای برون رفت از بحران خشکسالی در استان خراسان رضوی

جلسات کارگروه سازگاری با کم آبی و شورای حفاظت از منابع آب در چهار شهرستان تربت‌جام، تایباد، باخرز و صالح‌آباد به صورت جداگانه و با حضور مدیران و مسئولان دستگاه‌های ذیربط به منظور برنامه‌ریزی برای گذر از شرایط حاد سال جاری برگزار شد.

به گزارش شبکه خبری آب ایران "یوسف اختری" مدیر منابع آب با بیان این مطلب تصریح کرد: مقرر گردید با مساعدت جهاد کشاورزی و تشکل‌های بهره‌برداران از منابع آب منطقه از جمله کمیته آب‌بران، نظام صنفی کشاورزی، خانه کشاورز و... کشاورزان نسبت به کاهش سطح زیر کشت محصولات اقدام کنند.

با توجه به نصب کنتورهای هوشمند آب و برق بر روی چاه‌ها و لزوم مدیریت مصرف بخصوص در وضعیت بحرانی امسال اعضای کارگروه سازگاری با کم آبی و شورای حفاظت از منابع آب به کلیه بهره‌برداران منابع آبی منطقه به ویژه کشاورزان توصیه کردند با انجام این مصوبه به کاهش برداشت از آب‌های زیرزمینی کمک کنند. بدیهی است کاهش سطح زیر کشت و کاهش بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی منجر به جلوگیری از کم آبی و خسارت به محصولات کشاورزی در سال زراعی پیش‌رو خواهد شد.

کد خبر: 55099
  تاریخ خبر : 1400/07/14
  آخرین به‌روزرسانی : 1400/07/14
 کارشناس روابط عمومی
 98