یکشنبه, 26 فروردین 1403
مشروح خبر :: بازدید از دفتر مطالعات و کانون بازنشستگان

بازدید از دفتر مطالعات و کانون بازنشستگان

بازدید مدیرعامل و معاونین از دفتر مطالعات پایه منابع آب

درتاریخ 1401/09/02 مدیر عامل شرکت آب منطقه ای کرمان باتفاق معاون برنامه ریزی ،  معاون حفاظت وبهره برداری و معاون منابع انسانی ، مالی وپشتیبانی ضمن بازدید از کانون بازنشستگان شرکت ودیدار با هیات امناء کانون وهمکاران دفتر مطالعات از قسمت های مختلف دفتر مطالعات پایه منابع آب از جمله کتابخانه ، آزمایشگاه وبایگانی نیز بازدید نمودند . در پایان نیز جلسه ای در محل دفتر مدیر مطالعات پایه منابع آب برگزار و در مورد فعالیتهای این دفتر بحث وتبادل نظر صورت گرفت.

کد خبر: 63248
  تاریخ خبر : 1401/09/02
  آخرین به‌روزرسانی : 1401/09/05
 عربپور
 172