چهارشنبه, 5 مهر 1402
مشروح خبر :: رهاسازی آب در شاخه کرخه نور در جهت تامین آب احشام پایین دست انجام شد

رهاسازی آب در شاخه کرخه نور در جهت تامین آب احشام پایین دست انجام شد

مدیر امور بهره برداری حوزه کرخه جنوبی از رهاسازی آب در شاخه کرخه نور به جهت تامین آب احشام پایین دست خبر داد.

به گزارش خبرگزاری آب ایران ، سعید فیاضی گفت: با رهاسازی آب از اسپیل رابط به شاخه کرخه نور به میزان یک متر مکعب درثانیه برای تامین آب احشام پایین دست ، و همچنین با کنترل تخلفات توسط عوامل بهره برداری حوزه کرخه جنوبی ، هم اکنون آب از کیلومتر ۶۲ تا ۷۰ این شاخه جاری شده است.

کد خبر: 61681
  تاریخ خبر : 1401/05/26
  آخرین به‌روزرسانی : 1401/05/26
 ظاهری
 154