پنجشنبه, 3 خرداد 1403
مشروح خبر :: بمناسبت هفته نیروی انتظامی مدیر امورمنابع آب شهرستان خدابنده با فرماندهان پاسگاهها و کلانتری های این شهرستان دیدار کرد.

بمناسبت هفته نیروی انتظامی مدیر امورمنابع آب شهرستان خدابنده با فرماندهان پاسگاهها و کلانتری های این شهرستان دیدار کرد.

بمناسبت هفته نیروی انتظامی مدیر امورمنابع آب شهرستان خدابنده با فرماندهان پاسگاهها و کلانتری های این شهرستان دیدار کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان، بمناسبت هفته نیروی انتظامی مهندس محمدی مدیر امور منابع شهرستان خدابنده با سرهنگ تقی لو فرمانده نیروی انتظامی و فرماندهان پاسگاهها و کلانتری های شهرستان خدابنده دیدار و ضمن تبریک این هفته در خصوص آخرین اقدامات صورت گرفته در راستای حفاظت و صیانت از منابع آب زیزمینی این شهرستان گفتگو نمود.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان، بمناسبت هفته نیروی انتظامی مهندس محمدی مدیر امور منابع شهرستان خدابنده با سرهنگ تقی لو فرمانده نیروی انتظامی و فرماندهان پاسگاهها و کلانتری های شهرستان خدابنده دیدار و ضمن تبریک این هفته در خصوص آخرین اقدامات صورت گرفته در راستای حفاظت و صیانت از منابع آب زیزمینی این شهرستان گفتگو نمود.

کد خبر: 30938
  تاریخ خبر : 1397/07/23
 کارشناس روابط عمومی
 357