پنجشنبه, 3 خرداد 1403
مشروح خبر :: هفدهمین جلسه شورای حفاظت منابع آب شهرستان سلطانیه به ریاست فرماندار این شهرستان برگزار شد.

هفدهمین جلسه شورای حفاظت منابع آب شهرستان سلطانیه به ریاست فرماندار این شهرستان برگزار شد.

هفدهمین جلسه شورای حفاظت منابع آب شهرستان سلطانیه به ریاست فرماندار این شهرستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان،هفدهمین جلسه شورای حفاظت منابع آب شهرستان سلطانیه به ریاست رحمانی فرماندار این شهرستان ،مهندس سرمستی مدیرامورمنابع آب شهرستان زنجان و با حضور اعضای این شورا در محل سالن جلسات فرمانداری سلطانیه برگزار شد.

در این جلسه سرمستی با تشریح وضعیت منابع آبی شهرستان سلطانیه بر ضرورت مدیریت مصرف آب در همه بخشها تاکید کرد و اظهارداشت: بایستی تمامی دستگاههای عضو شورا بویژه اداره صنعت معدن و تجارت، شرکت آبفا و آبفار و جهاد کشاورزی در تجهیز منابع آبی خود به کنتورهای هوشمند همکاری نمایند تا کشاورزان هم راغب به نصب کنتور هوشمند بر چاههای کشاورزی خود شوند.

در ادامه رحمانی فرماندار شهرستان سلطانه بر نصب کنتور هوشمند برای تمامی مصارف صنعتی و صنعتی وابسته به کشاورزی تاکید کرد و مقرر گردید ارائه خدمات به واحدهای صنعتی منوط به نصب کنتور هوشمند شود و تمامی دستگاها بخصوص ادارات و سازمانهای ذکر شده مکلف به تجهیز منابع آب خود به کنتور هوشمند و ارائه آمار به دبیرخانه شورا شدند.

کد خبر: 30866
  تاریخ خبر : 1397/07/18
 کارشناس روابط عمومی
 396