پنجشنبه, 3 خرداد 1403
مشروح خبر :: چهارمین جلسه شورای حفاظت از منابع آب استان آدربایجان شرقی برگزار شد

چهارمین جلسه شورای حفاظت از منابع آب استان آدربایجان شرقی برگزار شد

چهارمین جلسه شورای حفاظت از منابع آب استان با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و سایر اعضا برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای آذربایجان شرقی، در این جلسه ضمن ارائه گزارش مصوبات قبلی، برنامه پیشنهادی شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی در خصوص سازگاری با کم ابی برای ارائه به شورای عالی آب مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان، این برنامه را در سه بخش وضعیت موجود منابع آب سطحی و زیرزمینی،برنامه تدوین شده و برنامه عملیاتی برای جبران کمبودها طی سال های اجرای برنامه ارائه نمود.

مهندس یوسف غفارزاده میزان آب مصرفی در استان را ۲.۸ میلیارد متر مکعب اعلام نمود و افزود: ۴۴ درصد این حجم به میزان ۱.۲ میلیارد از منابع آب زیرزمینی و ۵۶ درصد از آن به میزان ۱.۶ میلیارد متر مکعب از منابع آب زیرزمینی تامین می شود.

وی در خصوص میزان مصرف آب در بخش های سه گانه افزود: بیشترین حجم آب مصرفی در بخش کشاورزی با ۲.۴ میلیارد متر مکعب و به میزان ۸۷ درصد است و این میزان در بخش شرب معادل ۱۱ درصد و ۳۰۰ میلیون متر مکعب و در بخش صنعت به میزان ۷۵ میلیون متر مکعب و معادل ۲ درصد منابع آب مصرفی استان است.

دکتر رحمتی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی نیز با تأکید بر لزوم تسریع در ارائه برنامه توسط  سایرارگان های مربوطه، موفقیت در اجرای برنامه را مرهون احصاء سهم هر دستگاه و رصد مستمر انجام وظایف توسط هر دستگاه دانست.

در این جلسه ارائه برنامه توسط سایر دستگاه ها برای تهیه برنامه جامع استانی به منظور ارائه در شورای عالی آب مورد تصویب قرار گرفت.

کد خبر: 30830
  تاریخ خبر : 1397/07/16
 کاربر روابط عمومی
 318