پنجشنبه, 6 اردیبهشت 1403
مشروح خبر :: انتقال آب سد البرز به اراضی شهرستان جویبار موجب قدردانی امام جمعه و فرماندار آن شهرستان شد.

انتقال آب سد البرز به اراضی شهرستان جویبار موجب قدردانی امام جمعه و فرماندار آن شهرستان شد.

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای مازندران امام جمعه و فرماندار جویبار با ارسال لوح تقدیری از اقدام خوب شرکت آب منطقه ای مازندران در امر انتقال آب سد البرز به اراضی شالیزاری جویبار که موجب رضایت کشاورزان منطقه شد قدردانی نمودند.

 

حجت الاسلام  والمسلمین محمد تقی نادعلی زاده امام جمعه شهرستان جویبار و آقای رجبعلی وهابی فرماندار آن شهرستان با ارسال لوح تقدیری به مدیریت منابع آب شهرستان مذکور از اهتمام وافر شرکت در امر انتقال آب سد البرز به سیاهرود و زمین های کشاورزی در طول فصل زراعی که موجب رفع مشکل کم آبی شالیزارهای منطقه شده قدردانی کردند.

شایان ذکر است با اجرای طرح فوری اضطراری ایستگاه پمپاژ برروی شبکه البرز و انتقال آب آن به رودخانه سیاهرود بیش از 3000 هکتار از اراضی شهرستان جویبار از خطر خشکسالی نجات پیدا کردند.

کد خبر: 30045
  تاریخ خبر : 1397/05/28
 مدیر روابط عمومی
 325