یکشنبه, 26 فروردین 1403
مشروح خبر :: کاهش ۶۱ درصدی میانگین دبی رودخانه‌های استان لرستان

کاهش ۶۱ درصدی میانگین دبی رودخانه‌های استان لرستان

متوسط دبی اندازه‌گیری شده رودخانه‌های استان لرستان در دی ماه سال آبی جاری نسبت به سال گذشته حدود ۱۷ درصد و نسبت به متوسط دی ماه طول دوره آماری حدود ۶۱ درصد کاهش داشته است.

به گزارش شبکه خبری آب ایران به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای لرستان، مظفر زیودار مدیر مطالعات پایه منابع آب این شرکت اظهار داشت: کاهش و شکل بارش در سال آبی جاری نسبت به دوره آماری بلند مدت باعث شده است که منابع آب زیرزمینی و آبدهی رودخانه های استان همچنان با کاهش مواجه شود؛ به طوریکه متوسط دبی اندازه‌گیری شده رودخانه‌های استان در دی ماه سال آبی جاری نسبت به سال گذشته حدود ۱۷ درصد و نسبت به طول دوره آماری حدود ۶۱ درصد کاهش داشته‌اند.

زیودار افزود: متوسط دبی اندازه‌گیری شده رودخانه‌های سرشاخه کرخه واقع در استان لرستان در دی ماه سال آبی جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۳ درصد و نسبت به طول دوره آماری حدود ۶۱ درصد کاهش داشته است.

وی ادامه داد: دبی رودخانه کشکان در محل پلدختر در دی ماه سال جاری حدود ۱۵ مترمکعب برثانیه بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته (۱۸ مترمکعب برثانیه) حدود ۱۳ درصد و نسبت به طول دوره آماری (۴۳ مترمکعب برثانیه) حدود ۶۴ درصد کاهش داشته است.           

زیودار تصریح کرد: متوسط دبی اندازه‌گیری شده رودخانه های سر شاخه کارون بزرگ در استان لرستان در دی ماه سال آبی جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۱ درصد و نسبت به طول دوره آماری حدود ۶۱ درصد کاهش یافته است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین رودخانه تیره در محل دورود در دی ماه با دبی حدود ۵ مترمکعب برثانیه نسبت به مدت مشابه  سال گذشته (۶ مترمکعب برثانیه) حدود ۱۳ درصد و نسبت به طول دوره آماری (۱۵ مترمکعب برثانیه) حدود ۶۵ درصد کاهش داشته است.

مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای لرستان گفت: رودخانه ماربره در محل دورود در دی ماه با دبی حدود ۲ مترمکعب برثانیه نسبت به سال گذشته (۲.۱ مترمکعب برثانیه) حدود ۱۷ درصد و نسبت به طول دوره آماری (۷.۲ مترمکعب برثانیه) حدود ۷۶ درصد کاهش داشته است.                                                                   

وی ابراز داشت: متوسط سطح آب زیرزمینی محدوده های بیلان استان در دی ماه سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۰.۳ مترکاهش داشته است که معادل حجمی حدود  ۱۵ میلیون متر مکعب است.    

زیودار بیان داشت: حجم افزایش در حوضه کرخه در دی ماه ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۱ میلیون مترمکعب است که بیشترین افزایش در این حوضه در دی ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته مربوط به دشت چغلوندی با حدود۱.۵ متر افزایش سطح آب و معادل حجمی حدود ۲ میلیون متر مکعب است.

وی تصریح کرد: کمترین حجم بارندگی‌ها در همین تاریخ در محدوده ازنا-الیگودرز در حوضه کارون بزرگ اتفاق افتاده است و بیشترین تغییرات کاهش در این حوضه مربوط به دشت ازنا-الیگودرز با حدود ۱.۵ متر افتِ سطح آب که معادل حجمی حدود ۳۰.۷ میلیون متر مکعب در دی ماه سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.                     

زیودار با اشاره به کاهش دبی چشمه های انتخابی استان، بیان داشت: دبی چشمه های انتخابی استان در دی ماه سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۱ درصد و نسبت به بلندمدت حدود ۵۸ درصد کاهش داشته است. افزون بر این سطح آب‌های زیرزمینی استان بر اساس آمار ۲۰ ساله منتهی به سال آبی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ به طور متوسط با حدود ۵ متر افت، حدود ۴۲۰ میلیون مترمکعب کاهش مخزن داشته است که معادل افت سالانه حدود ۰.۲ متر(۲۴ سانتی متر) و کاهش مخزن حدود ۲۱ میلیون متر مکعب است. 

زریوار ادامه داد: این آمار و اطلاعات نشان‌دهنده روند کاهشی منابع آب  زیرزمینی در استان است. همچنین در این مدت بیشترین افت سطح آب زیرزمینی مربوط به محدوده های مطالعاتی کوهدشت و ازنا ـ الیگودرز به ترتیب حدود ۱۶ متر و ۷.۸متر بوده که معادل حجم آب حدود ۸۹ و ۱۵۵ میلیون مترمکعب است.

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت تاکید کرد: برای جلو گیری یا کند کردن روند کاهش آب‌های زیرزمینی علاوه بر صرفه‌جویی، تدابیر لازم برای تغییر الگوی کشت و شیوه آبیاری در نظر گرفته شود.

کد خبر: 72202
  تاریخ خبر : 1402/12/02
  آخرین به‌روزرسانی : 1402/12/02
 روابط عمومی
 186