یکشنبه, 26 فروردین 1403
مشروح خبر :: کمیسیون مورخ 14010901

کمیسیون

کمیسیون مورخ 14010901

کمیسیون

ردیف

نام پرونده

نام شهرستان

شماره کلاسه

توضیحات

1

چاه غیرمجاز حسن کمالیان

مهریز

5050643

کارشناس اخذ توضیح گردید

2

چاه دکتر اولیا

مهریز

5050963

کف شکنی چاه مردود اعلام گردید

3

چاه غیرمجاز حمیدرضا زارع بیدکی

مهریز

5051695

بهره برداری از چاه موافقت گردید

4

چاه گروه آزادی

خاتم

5240005

با حفر چاه دستی موافقت گردید

5

چاه آب آشامیدنی روستای عبدالله

تفت

5150384

با بهره برداری از چاه موافقت گردید

6

چاه آب آشامیدنی روستای شواز کهنه

تفت

5150377

با بهره برداری از چاه موافقت گردید

7

چاه آب آشامیدنی روستای مهردشت

ابرکوه

5160176

با بهره برداری از چاه موافقت گردید

8

چاه آب آشامیدنی مشترک روستاهای هک، شهراباد، اسدآباد علیا و سفلی

ابرکوه

5160677

با حفر گالری موافقت گردید

9

چاه آب آشامیدنی روستاهای مهراباد، نصرت آباد، اردی و بداف

ابرکوه

5160630

پرونده اعاده گردید

10

چاه طرح تامین آب مروست (اضطراری)

مروست

5230456

با لایروبی چاه موافقت گردید

11

چاه علی حق پرست

ابرکوه

5160978

با لایروبی چاه موافقت گردید

 
کد خبر: 63267
  تاریخ خبر : 1401/09/05
  آخرین به‌روزرسانی : 1401/09/05
 ابراهیمی
 186