یکشنبه, 26 فروردین 1403
مشروح خبر :: کمیسیون مورخ 14010829

کمیسیون

کمیسیون مورخ 14010829

کمیسیون

ردیف

نام پرونده

نام شهرستان

شماره کلاسه

شماره تماس نماینده

توضیحات

1

چاه به جای قنات صادق آباد

بافق

5180068

09132556036

با تغییرمحل چاه موافقت گردید.

2

چاه کارخانه کاشی ارگ ارغوانی

اشکذر

5030348

 

با بهره برداری از چاه موافقت گردید.

3

چاه آب آشامیدنی سیدمیرزا

یزد

5040006

 

با بهره برداری از چاه موافقت گردید.

4

چاه آب آشامیدنی ده عرب

ابرکوه

5160233

 

با بهره برداری از چاه موافقت گردید.

5

چاه غیرمجاز سیدرضا گله داری( حسینی نژاد)

تفت

5151386

 

بهره برداری از چاه مردود اعلام گردید.

6

چاه محمدصادق آقازاده

ابرکوه

5160074

 

بهره برداری از چاه مردود اعلام گردید.

7

چاه شماره دو علی احمدی و شرکاء

ابرکوه

5161170

 

بهره برداری از چاه مردود اعلام گردید.

8

چاه شرکت  انجمادگران کویر یزد (سردخانه امامی)

یزد

5040497

 

کارشناس اخذ توضیح گردید.

9

چاه شیخ العارفین ( همت آباد)

بافق

5180250

 

کارشناس اخذ توضیح گردید.

10

قنات علی ملائی

مروست

5230366

 

کارشناس اخذ توضیح گردید.

11

قنات مزرعه سادات نیر

تفت

5150710

 

با حفر پیشکار موافقت گردید.

12

قنات حسین آباد شیطور

بافق

5180389

 

با بغل بری قنات موافقت گردید.

13

قنات حسن آباد هرات

خاتم

5240568

 

با کف شکنی قنات موافقت گردید.

14

قنات عباس آباد انقلاب

میبد

5170024

 

با کف شکنی و بغل بری قنات موافقت گردید.

 
کد خبر: 63212
  تاریخ خبر : 1401/09/01
  آخرین به‌روزرسانی : 1401/09/01
 ابراهیمی
 184