شنبه, 31 اردیبهشت 1401
مشروح خبر :: حجم سد زاینده رود 163 میلیون متر مکعب است

مدیر بهره‌برداری و نگهداری از سد و نیروگاههای زاینده‌رود و کوهرنگ:

حجم سد زاینده رود 163 میلیون متر مکعب است

مدیر بهره‌برداری و نگهداری از سد و نیروگاههای زاینده‌رود و کوهرنگ گفت: حجم سد زاینده رود همچنان 163میلیون متر مکعب است.

به گزارش شبکه خبری آب ایران ، سید مجتبی موسوی نایینی در خصوص حجم سد زاینده‌رود و میزان ورودی و خروجی آن اظهار کرد: مقدار ورودی به سد زاینده رود و خروجی از آن حدود  11 مترمکعب بر ثانیه است.

وی افزود: در بازه مشابه زمانی سال گذشته حجم سد زاینده‌رود ۱۸۴ میلیون مترمکعب و در متوسط بلندمدت 617میلیون مترمکعب بود و ذخیره آب در مخزن سد زاینده‌رود نسبت به سال گذشته ۱۱ درصد و نسبت به متوسط بلندمدت 73درصد کاهش داشته است.

مدیر بهره‌برداری و نگهداری از سد و نیروگاههای زاینده‌رود و کوهرنگ تأکید کرد: میزان بارش‌ها از ابتدای سال آبی جاری تاکنون در ایستگاه شاخص زاینده رود،  کوهرنگ ۵۶۰ میلیمتر است که در سال گذشته در بازه زمانی مشابه میزان بارش ها ۴۳۶ میلمتر و در بلند مدت میانگین بارش ها 632 میلیمتر بود و به ترتیب 28 درصد افزایش و 11 درصد کاهش داشته است.

  موسوی نایینی خاطر نشان کرد: به عبارتی تنها ۱۳ درصد از مخزن سد زاینده‌رود آب دارد.

وی با تأکید بر این که از ابتدای سال آبی جاری حجم ورودی به مخزن سد زاینده رود حدوداً 98 میلیون متر مکعب بوده است، افزود: در بازه زمانی مشابه حجم ورودی به سد مخزن زاینده رود در سال گذشته حدوداً  156 میلیون متر مکعب و در میانگین بلند مدت حجم ورودی به سد زاینده رود 210 میلیون متر مکعب بوده است که به ترتیب 37 درصد و 54 درصد کاهش داشته است. 

مدیر بهره‌برداری و نگهداری از سد و نیروگاههای زاینده‌رود و کوهرنگ با بیان این که در رتبه پنجاهم از لحاظ بارش در 51 سال گذشته هستیم، تصریح کرد: بارش‌های نسبتاً بهتری نسبت به سال آبی گذشته داشته ایم اما از لحاظ آماری طی پنجاه و یک سال اخیر فقط در سال آبی 97-96 در شرایط بدتری بوده ایم و آورد کمتر نسبت به امسال داشته ایم.

کد خبر: 57560
  تاریخ خبر : 1400/11/05
  آخرین به‌روزرسانی : 1400/11/06
 پرستو ایران پور
 112