شنبه, 9 بهمن 1400
مشروح خبر :: صرفه‌جویی بیش از 6 میلیون متر مکعب، آب زیرزمینی در قالب طرح احیاء و تعادل بخشی در هرمزگان

صرفه‌جویی بیش از 6 میلیون متر مکعب، آب زیرزمینی در قالب طرح احیاء و تعادل بخشی در هرمزگان

مجری طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب هرمزگان از صرفه‌جویی بیش از 6 میلیون متر مکعب از منابع آب زیرزمینی، در قالب اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی در سال 1400 خبرداد.

به گزارش شبکه خبری آب ایران ، رضویان اظهار کرد: در سال آبی گذشته شاهد کاهش شدید بارندگی نسبت به دوره دراز مدت اندازه‌گیری در استان هرمزگان بودیم.

وی با ذکر این نکته که استان هرمزگان طی 20 سال گذشته، شرایط دشواری را از نظر خشکسالی و کاهش منابع آب پشت سر گذاشته است، تصریح کرد: باید خودمان را با شرایط کم آبی استان هرمزگان سازگار کنیم.

مجری طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب هرمزگان ادامه داد: یکی از اهداف طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیر زمینی، تعادل بخشیدن میزان ورودی و خروجی آب زیرزمینی دشت‌های استان است.

رضویان با بیان اینکه این طرح در 6 دستورالعمل‌های تدوین شده است، ابراز داشت: در این طرح سعی شده است که با نگاهی همه‌جانبه تمام ابعاد طرح برای تحقق هدف اصلی دیده شود؛ به همین منظور اقدامات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری متعددی برای اجرای طرح مذکور به جهت عملیاتی کردن سیاست‌ها و راهبردهای وزارت نیرو در قالب برنامه‌های عملیاتی مختلف اجرا شده است.

307 حلقه چاه فاقد پروانه بهره‌برداری در سال‌جاری تعیین تکلیف شدند

وی با اشاره به دستورالعمل اجرایی قانون تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه بهره‌برداری، گفت: در قالب این دستورالعمل اجرایی چاه‌های فاقد پروانه به 2 بخش «فرم 1» و «فرم 5» تبدیل می‌شوند که با تعیین تکلیف این چاه‌ها و ایجاد ابزاهای کنترلی و نظارتی روی میزان برداشت آن‌ها می‌توان گام مهمی به سمت تعادل بخشیدن به مصارف و منابع آب زیرزمینی استان هرمزگان برداشت.

مجری طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب استان هرمزگان تصریح کرد: در سال جاری بیش از 307 حلقه چاه فاقد پروانه بهره‌برداری تعیین تکلیف شده‌اند که موجب صرفه‌جویی 2.5 میلیون متر مکعبی منابع آب زیر زمینی در استان هرمزگان شده است.

با نصب ابزارهای اندازه‌گیری حجم آب روی چاه‌ها، صرفه‌جویی 2.4 میلیون متر مکعبی حاصل شد

رضویان با اشاره به اهمیت نصب وسایل اندازه‌گیری در چاه‌های بهره‌برداری، گفت: تهیه و ارائه آمار و اطلاعات مصارف آبی، لازمه هرگونه برنامه ریزی دقیق و صحیح درکوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت است تا بتوان آن‌را مبنای تصمیمگیریهای آینده قرار داد.

وی با بیان اینکه اندازه‌گیری حجم آب برداشت شده توسط بهره برداران از منابع آب و جلوگیری از هرگونه برداشت غیرمجاز یکی از اهداف نصب کنتور هوشمند روی چاه‌ها است، اظهار کرد: قرائت این کنتورهای توسط واحد معاونت حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان به صورت مستمر در طول سال انجام می‌شود.

مجری طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیر زمینی در سال‌جاری 610 حلقه چاه به کنتور حجمی مکانیکی و حجمی هوشمند مجهز شده‌اند، تشریح کرد: با نصب این کنتورها بیش از 2.4 میلیون متر مکعب از اضافه برداشت از منابع آب زیر زمینی جلوگیری شد.

44 حلقه چاه غیرمجاز در 6 ماهه نخست سال جاری پر و مسلوب‌المنفعه شدند

رضویان خاطرنشان کرد: تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی از طریق کنترل، نظـارت، انسـداد و پـر و مسـلوب المنفعـه نمـودن چاه‌هـای غیـر مجـاز، چاه‌های فاقد پروانه از دیگر برنامه‌های در نظر گرفته شده در قالب طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب است.

وی با ذکر این نکته که چاه‌‌هایی که برای مصالح عمومی مضر هستند و مبادرت به برداشت غیرمجاز از سفره‌ آب‌های زیرزمینی می‌کنند،  مشمول این دستورالعمل خواهند شد، ابراز داشت: جلوگیری از اضافه برداشت و به تعادل رساندن بیلان دشت‌ها از جمله اهداف اجرای این طرح است.

مجری طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب اذعان کرد: در قالب این دستورالعمل، اقداماتی نظیر جمع آوری دستگاه‌های غیرمجاز، خارج کردن منصوبات غیرمجاز از چاه‌ها غیرمجاز و پر کردن انواع چاه‌های غیرمجاز انجام خواهد شد.

رضویان تشریح کرد: در سال جاری 42 حلقه چاه در سطح استان هرمزگان پر و مسلوب المنفعه شدند که در اثر آن صرفه جویی حدود 1.2 میلیون متر مکعبی حاصل شد.

کد خبر: 56328
  تاریخ خبر : 1400/09/10
  آخرین به‌روزرسانی : 1400/09/10
 کارشناس روابط عمومی ۲
 105