چهارشنبه, 2 تیر 1400
مشروح خبر :: مدیرکل دفتر اقتصاد و بهره وری آب ، مدیریت مصرف و تقاضای شرکت مدیریت منابع آب ایران منصوب شد

مدیرکل دفتر اقتصاد و بهره وری آب ، مدیریت مصرف و تقاضای شرکت مدیریت منابع آب ایران منصوب شد

معاون آب و آبفا و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران ، طی حکمی" سید محمد آهویی" را به عنوان مدیرکل دفتر اقتصاد و بهره وری آب ، مدیریت مصرف و تقاضای شرکت مدیریت منابع آب ایران منصوب کرد.

به گزارش شبکه خبری آب ایران ، در این حکم ارتباط و تعامل مناسب با واحدهای شرکت و شرکت‌های زیرمجموعه و جلب مشارکت و همکاری با حوضه های آبریز،راهبری و بررسی های اقتصادی مرتبط با بخش آب و پایش عوامل موثر بر اقتصاد آب،شناخت مستمر وضعیت الگوی مصرف آب در بخش‌های مختلف با تعامل و همکاری با بخش های مختلف مصرف ،راهبری و تلفیق برنامه‌های مدیریت مصرف در سطح حوضه‌های آبریز ،راهبری بهینه‌سازی شیوه‌های مصرف در بخش های مختلف و تدوین برنامه ها و ساز و کارهای تشویقی جهت طرح های نوآورانه در این بخش، با همکاری سایر عوامل مرتبط و توسعه ساز وکارهای مدیریت تقاضا در بخش آب

مورد تاکید قرار گرفته است.

براساس این گزارش همچنین سیاست گذاری و راهبری نظام های مرتبط با بازار آب و استقرار و تنظیم آن با مشارکت ذینفعان و ذی مدخلان،تعیین قیمت تمام شده و پیشنهاد تعرفه‌های آب جهت تصویب و توسعه نظام اقتصاد آب،سیاست گذاری و راهبری گردشگری در منابع و پیرامون تاسیسات آبی کشور وسیاست گذاری، برنامه ریزی، راهبری و پایش مباحث مرتبط با بهره وری بخش آب در این حکم مورد اشاره و تاکید قرار گرفته است.

کد خبر: 51921
  تاریخ خبر : 1400/02/22
  آخرین به‌روزرسانی : 1400/02/22
 علی بخشی
 418
  ثبت دیدگاه