پنجشنبه, 3 خرداد 1403
مشروح خبر :: لزوم جداسازی آب شرب از آبیاری فضای سبز توسط شهرداری ها

در جلسه شورای حفاظت از منابع آب بردسیر تاکید شد

لزوم جداسازی آب شرب از آبیاری فضای سبز توسط شهرداری ها

در جلسه شورای حفاظت از منابع آب بردسیر مقرر گردید در بحث جداسازی آب شرب از فضای سبز با شهرداران جلساتی برگزار و راهکارهای مناسب ارائه گردد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، شورای حفاظت از منابع آب  بردسیر در تاریخ 17 مهرماه با حضور جمعی از مسئولین در محل فرمانداری این شهرستان برگزار گردید.

در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر پیرامون منابع آبی مصوباتی صورتجلسه و جهت اقدام به ادارات زیربط ارسال گردید.

مقرر گردید در هر بخش جلساتی با هماهنگی چهار بخشدار شهرستان با حضور دهیاران و شوراهای روستاها انجام و وضعیت آب هر بخش اعلام و در خصوص نحوه همکاری در برخورد با متخلفین بحث و تبادل نظر گردد.

همچنین مقرر گردید در بحث جداسازی آب شرب از فضای سبز با شهرداران جلساتی برگزار و راهکارهای مناسب ارائه گردد.

 

 

     

کد خبر: 30965
  تاریخ خبر : 1397/07/24
 کارشناس روابط عمومی
 305