پنجشنبه, 3 خرداد 1403
مشروح خبر :: جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان کرمان با حضور مسئولان برگزار شد

جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان کرمان با حضور مسئولان برگزار شد

جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان کرمان با حضور دکتر فدائی سرپرست استانداری، معاون سیاسی امنیتی استانداری و جمعی از مسئولان از جمله مهندس علیزاده مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان، جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان کرمان با حضور دکتر فدائی سرپرست استانداری، معاون سیاسی امنیتی استانداری و جمعی از مسئولان از جمله مهندس علیزاده مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان در محل سالن پیامبر اعظم (ص) استانداری برگزار شد.

سرپرست محترم استانداری در این جلسه گفت: برای دستیابی به نتایج عملی بهتر درباره پروژه های اقتصاد مقاومتی، در وهله اول باید نتیجه پروژه مشخص باشد و نکته دوم این است که زمان بندی پروژه ها معین باشد.

دکتر فدائی: مصداق و معیار مشخصی برای وجود رکود در پروژه های اقتصاد مقاومتی استان از طرف منتقدان وجود ندارد و استانداری به صورت جدی پیگیر برنامه های اقتصاد مقاومتی است.

وی خاطرنشان کرد: نکته مهم این است که پروژه های اقتصاد مقاومتی استان باید دارای زمان بندی مشخصی باشند و معلوم باشد که چه تعدادی از آن ها تا پایان سال جاری به بهره برداری می رسند تا ما بتوانیم در جلسات مختلف روند اجرای پروژه ها را پیگیری کنیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان در این جلسه افزود: طی سال های گذشته تعداد 224 پروژه اقتصاد مقاومتی به تصویب ستاد اقتصاد مقاومتی استان رسیده است که 157 مورد از آن ها متعلق به بخش دولتی و 67 مورد متعلق به بخش خصوصی است. همچنین در پروژه های بخش دولتی تاکنون پیشرفت فیزیکی 47 درصدی و در پروژه های بخش خصوصی پیشرفت 33 درصدی را داشته ایم.

جعفر رودری اظهار داشت: سرمایه گذاری موردنیاز برای تکمیل پروژه های بخش دولتی 14 هزار میلیارد تومان است که تقریبا 2300 میلیارد تومان محقق شده است و میزان سرمایه گذاری صورت گرفته در پروژه های بخش خصوصی تاکنون 10300 میلیارد تومان است و ما برای اجرای کامل این پروژه ها به میزان 41 هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز داریم.

وی با اشاره به سرمایه گذاری 12700 میلیارد تومانی صورت گرفته در پروژه های اقتصاد مقاومتی استان گفت: 55 هزار میلیارد تومان برای اتمام و بهره برداری همه پروژه ها نیاز داریم که این عدد برابر با 50 درصد از سرمایه گذاری کل استان در سال است و در این راستا برای رسیدن به نرخ رشد 8/5 درصدی در استان نیاز به سرمایه گذاری سالیانه میزان 24/5 میلیارد تومان است.

کد خبر: 30942
  تاریخ خبر : 1397/07/23
 کارشناس روابط عمومی
 308