دوشنبه, 31 اردیبهشت 1403
مشروح خبر :: جلسات ترویجی سازگاری با کم آبی روستا به روستا ادامه یابد

در جلسه ای با حضور مسئولان فهرج عنوان شد

جلسات ترویجی سازگاری با کم آبی روستا به روستا ادامه یابد

در جلسه با حضور مسئولان شهرستان فهرج بر ادامه پیدا کردن جلسات ترویجی سازگاری با کم آبی بصورت روستا به روستا تاکید گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، در راستای انجام اهداف طرح تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی، جلسه ای با حضور برخی اعضای شورای حفاظت از منابع آب (سازگاری با کم آبی) در فرمانداری شهرستان فهرج برگزار شد.

در این جلسه فرماندار شهرستان در خصوص اهمیت آب در بخش کشاورزی و شرب توضیح داد و سپس امیر مصطفائی مدیر امور منابع آب فهرج در مورد عملکرد یک ماهه و برخورد با تخلفات منابع آبی گزارشی ارائه کرد.

در پایان جلسه مقرر گردید پر و مسلوب المنفعه چاه های غیرمجاز حریم 500 تا 2 هزار متری چاه های آب شرب با ترتیب اولویت و ضرورت سرلوحه کار قرار گیرد و همچنین جلسات ترویجی سازگاری با کم آبی بصورت روستا به روستا ادامه یابد.

کد خبر: 30941
  تاریخ خبر : 1397/07/23
 کارشناس روابط عمومی
 346