پنجشنبه, 3 خرداد 1403
مشروح خبر :: بازدید شبانه معاونت طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای لرستان از شیفت شب سدکمندان ازنا

بازدید شبانه معاونت طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای لرستان از شیفت شب سدکمندان ازنا

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای لرستان، معاونت طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای لرستان از شیفت شب سد‌ کمندان ازنا بهمراه سرپرست کارگاه شرکت عمران نیرو پیمانکار پروژه بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای لرستان، معاونت طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای لرستان از شیفت شب سد‌ کمندان ازنا بهمراه سرپرست کارگاه شرکت عمران نیرو پیمانکار پروژه بازدید کردند.

شایان ذکر است با توجه به برنامه ریزی های انجام شده عملیات رس ریزی بدنه سد تا رقوم ۲۰۱۹ درسال جاری انجام می گیرد و مابقی آن در ۶ ماهه اول سال ۹۸ انجام خواهد شد و در ۶ ماهه دوم سال ۹۸ در صورت حل مسائل و مشکلات اجتماعی، سد آماده آبگیری است.

پیشرفت فیزیکی ساختمان سد ۷۶درصد و شبکه آن حدود ۸۵ درصد است و هدف از ساخت سد کمندان تامین آب شرب شهرهای ازنا و الیگودرز و تامین آب حدود ۴۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی دیم پایاب سد در شهرستان ازنا ست.

کد خبر: 30932
  تاریخ خبر : 1397/07/23
 روابط عمومی
 350