پنجشنبه, 3 خرداد 1403
مشروح خبر :: بازدید از برخی روستاهای قلعه گنج و بررسی مشکلات تامین آب آنان

بازدید از برخی روستاهای قلعه گنج و بررسی مشکلات تامین آب آنان

ضمن بازدیدمیدانی از برخی روستاهای شهرستان قلعه گنج توسط مدیر امور منابع آب و مدیر آب و فاضلاب روستایی این شهرستان مسائل و مشکلات تامین آب شرب ساکنین روستاهای مورد اشاره بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، در راستای رسیدن به برنامه عملیاتی سال 97 و بررسی و حل مشکلات تامین آب، جلسه ای با حضور مدیر امور منابع آب و مدیر امور آب و فاضلاب روستایی ریگان در محل امور منابع آب شهرستان برگزار شد.

همچنین ضمن بازدید میدانی از برخی روستاهای حوزه عملکرد شهرستان ریگان مسائل و مشکلات پیش رو در خصوص تامین آب شرب ساکنین روستاهای مورد اشاره مورد بررسی قرار گرفت.

کد خبر: 30929
  تاریخ خبر : 1397/07/23
 کارشناس روابط عمومی
 358