پنجشنبه, 3 خرداد 1403
مشروح خبر :: برگزاری جلسه کارگروه اطلاع رسانی و فرهنگ سازی شرکت آب منطقه ای در ریگان

برگزاری جلسه کارگروه اطلاع رسانی و فرهنگ سازی شرکت آب منطقه ای در ریگان

جلسه کارگروه اطلاع رسانی و فرهنگ سازی شرکت آب منطقه ای کرمان با حضور برخی اعضاء آن و همچنین فرماندار و جمعی از مسئولین ریگان در محل فرمانداری این شهرستان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، در تاریخ 22 مهرماه جلسه کارگروه اطلاع رسانی و فرهنگ سازی شرکت آب منطقه ای کرمان با حضور برخی اعضاء از جمله مهندس آیت الهی رئیس کرگروه، مهندس شکیبایی مدیر روابط عمومی شرکت، مهندس باشتمن مدیر امور منابع آب ریگان و همچنین فرماندار و جمعی از مسئولین ریگان در محل فرمانداری این شهرستان برگزار گردید.

در ابتدای جلسه مهندس باشتمن مدیر امور منابع آب ریگان ضمن ارائه گزارشی  از وضعیت منابع آب شهرستان و محدودیت ها و چالش های حوزه آب، یکی از موضوعات در حوزه منابع آب زیرزمینی در این شهرستان را وجود چاه های غیرمجاز و برداشت بیش از توان از سفره های آب زیرزمینی اعلام کرد.

در ادامه فرماندار ریگان نیز ضمن تشکر از شرکت آب منطقه ای کرمان در خصوص اهمیت دادن به مسائل آبی و اجتماعی شهرستان اعلام کرد که بایستی در مصرف منابع آب مدیریت صحیح صورت گیرد و با توجه به کمبود بارش در سال های اخیر صرفه جویی در بخش کشاورزی جدی است.

وی با اذعان به وجود چاه های غیرمجاز در منطقه گفت که معیشت مردم در این مناطق نیز باید مورد توجه قرار گیرد و این دو مسئله در کنار هم دیده شوند.

فرماندار ریگان ادامه داد: در سال های اخیر با همکاری مسئولین شهرستان حدود 300 حلقه چاه غیرمجاز مسدود یا مسلوب المنفعه شده است.

در ادامه مهندس آیت الهی رئیس کارگروه اطلاع رسانی و فرهنگ سازی شرکت آب منطقه ای کرمان ضمن تشکر از فرماندار و مسئولین شهرستان در خصوص همکاری با شرکت آب منطقه ای در خصوص برخورد با چاه های غیرمجاز، یکی از دلایل برگزاری چنین جلساتی را شنیدن مشکلات و دغدغه های مسئولین شهرستان و انتقال آن به مدیران ارشد حوزه ستادی شرکت آب منطقه ای و همچنین تعامل با مدیران شهرستان در خصوص مدیریت مصرف آب دانست.

وی تاکید کرد که برخورد با چاه های غیرمجاز بایستی با تدبیر و مطابق قانون  صورت گیرد.

در ادامه حاضرین جلسه ضمن ارائه دیدگاه ها و نقطه نظرات خود در این خصوص به بحث و تبادل نظر پرداختند.

 

                                                   

کد خبر: 30927
  تاریخ خبر : 1397/07/23
 کارشناس روابط عمومی
 323