پنجشنبه, 3 خرداد 1403
مشروح خبر :: مدیر دفتر رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای مرکزی منصوب شد

مدیر دفتر رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای مرکزی منصوب شد

سرکار خانم مهندس جودکی به سمت مدیر دفتر رودخانه ها و سواحل شرکت منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مرکزی: طی حکمی خانم مهندس جودکی به سمت مدیر دفتر رودخانه ها و سواحل شرکت منصوب شد.

مهندس محمود قدبیگی در متن این حکم آورده است: سرکار خانم مهندس جودکی؛ با توجه به تجارب و شایستگی شما، بموجب این ابلاغ به مدت دو سال بعنوان مدیر دفتر رودخانه ها و سواحل شرکت منصوب
می گردید، امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام امور محوله موفق و موید باشید.

کد خبر: 30923
  تاریخ خبر : 1397/07/23
  آخرین به‌روزرسانی : 1397/07/23
 بهاری
 430