پنجشنبه, 3 خرداد 1403
مشروح خبر :: جلسه کارگروه تخصصی سیل و مخاطرات دریایی در شرکت آب منطقه ای برگزار شد

جلسه کارگروه تخصصی سیل و مخاطرات دریایی در شرکت آب منطقه ای برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه : جلسه کارگروه تخصصی سیل و مخاطرات دریایی با حضور معاون حفاظت وبهره برداری شرکت آب منطقه ای واعضاء کارگروه برگزار گردید.

مهندس شهلایی معاون حفاظت وبهره برداری  شرکت آب منطقه ای کرمانشاه دراین نشست با اشاره به اهداف تشکیل کارگروه گفت باتوجه به وجود رودخانه های دائمی وفصلی وگستردگی آنها در سطح استان همه ساله  شاهد وقوع بارشها و بروز سیلاب می باشیم.لذا  باید تدابیر پیشگیرانه ای برای کاهش خطرات ناشی از سیل اتخاذ شود.

وی افزود برای پیشگیری وکاهش خسارت های ناشی از وقوع سیل بایدهماهنگی ومدیریت یکپارچه سیلاب در شهرستانها واستان اعمال شود.

 وشایسته است درهمین راستا نقش این کارگروه تخصصی تقویت شده وپروژه ها بر حسب ضرورت اولویت بندی شوند تا زودتر به نتیجه برسند.

در پایان جلسه نیز هریک از اعضاء کارگروه فعالیت های سازمان خود را دراین راستا شرح داده و خواستار هماهنگی وتعامل هرچه بیشتر با یکدیگر شدند که با این اقدام شاهد تسهیل وتسریع در روند کار باشند.

کد خبر: 30917
  تاریخ خبر : 1397/07/22
 مدیر سایت
 331