پنجشنبه, 6 اردیبهشت 1403
مشروح خبر :: توقیف یکدستگاه حفاری غیرمجاز درشهرستان کبودرآهنگ

توقیف یکدستگاه حفاری غیرمجاز درشهرستان کبودرآهنگ

یکدستگاه حفاری غیرمجاز توسط گروه گشت و بازرسی شهرستان کبودرآهنگ توقیف شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان، گروه گشت و بازرسی اداره منابع آب شهرستان کبودرآهنگ یکدستگاه حفاری غیرمجاز ( برقی)را که در حال حفاری در اراضی روستای دستجرد شهرستان کبودرآهنگ بود توقیف، که حفاران به مراجع قضایی معرفی شدند و سایرادوات حفاری به پارکینگ منتقل شد.

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان

کد خبر: 30029
  تاریخ خبر : 1397/05/28
 همایون
 300