پنجشنبه, 6 اردیبهشت 1403
مشروح خبر :: گزارش تصویری بازدید خبرنگاران از روند احداث سد مخزنی شفارود

گزارش تصویری بازدید خبرنگاران از روند احداث سد مخزنی شفارود

نشست خبری مهندس کاظم لطفی مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان در محل احداث سد شفارود برگزار شد.

نشست خبری مهندس کاظم لطفی مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان در محل احداث سد شفارود برگزار شد.

کد خبر: 30021
  تاریخ خبر : 1397/05/27
 دبیر خبر
 290