شنبه, 9 بهمن 1400
مشروح خبر :: سرپرست شرکت آب منطقه ای کردستان منصوب شد

سرپرست شرکت آب منطقه ای کردستان منصوب شد

مهندس کامران خرم بعنوان سرپرست شرکت آب منطقه ای کردستان منصوب گردید

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کردستان، طی صدور حکمی از جانب مهندس محمد حاج رسولیها نماینده رئیس مجمع عمومی و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، مهندس کامران خرم به عنوان سرپرست شرکت آب منطقه ای کردستان منصوب شد.

شایان ذکر است قبل از ایشان؛ مهندس اقبال شانظری به مدت 4 سال رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت بوده و دوره مدیریت وی به اتمام رسیده است.

کد خبر: 29125
  تاریخ خبر : 1397/04/12
 روابط عمومی
 246