شنبه, 9 بهمن 1400
مشروح خبر :: کاهش 22 درصدی منابع آب زیرزمینی گلستان در سال جاری

کاهش 22 درصدی منابع آب زیرزمینی گلستان در سال جاری

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای استان نیز در خصوص وضعیت تامین آب در استان استان گفت: در سال آبی جاری، منابع آب زیرزمینی 22 درصد از حد نرمال خود و رودخانه های استان 50 تا 80 درصد کاهش آورد داشته است.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، مهندس سید محسن حسینی در برنامه گفتمان سیمای گلستان، با موضوع تامین آب شرب روستایی استان،  ذاظهار کرد: گلستان کمتر از 2 و نیم میلیارد متر مکعب آب تجدید پذیر در زمان های نرمال دارد، باید این مقدار را به نحوی استفاده کنیم که برای تمام 2 میلیون نفر جمعیت استان، هم آب شرب، بهداشت، صنعت و محیط زیست شان تامین شود.
وی بیان کرد: دلیل کاهش منابع آبی استان نیز، به میزان بارش ، مدل بارش و افزایش دما و غیره برمی گردد.
مهندس حسینی در ادامه با بیان این که استان گلستان 850 هزار هکتار اراضی قابل کشت دارد  واین 2 و نیم میلیارد آب کفاف این موضوع را نمی کند، افزود: بیش از 6 ونیم میلیارد متر مکعب آب برای تامین همه بخش ها لازم است. بدیهی است  وقتی  منابع آب کاهش پیدا می کند یعنی اوضاع بحرانی است و باید بیشتر به موضوع توجه کرد.                                                                                                                                                                                                                                      
بخش عمده تامین آب شرب استان از منابع زیرزمینی است
مهندس حسینی با اشاره به این که ، بخش عمده ای از آب شرب  که در استان مصرف می شود متکی به منابع آب زیرزمینی است، تصریح کرد:  سد نرماب که در حال احداث است وپیشرفت مناسبی نیز دارد از اهداف مهم آن ،تامین آب شرب ، مخصوصا شرب روستایی است. بخش زیادی از روستاهای نواز مرز با بهره برداری از سد نرماب، دارای آب بهداشتی شده و به شهرها و روستاهای مسیر هم آبرسانی  می شود.
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای استان  بیان کرد: تغییر رویه از آّب زیرزمینی به سطحی و استفاده از آب سدها برای  تامین آّب شرب در دستور کار شرکت آب منطقه ای استان است. طرح های مطالعاتی نظیر ، سد قره چای رامیان  داریم که از اهداف اصلی اش آب شرب است. سدشصت کلا در غرب گرگان نیز از اهداف اصلی احداث آن، آب شرب است.
وی همچنین تصریح کرد: تامین آب مبث مهمی است ولی مباحث مهمی مانند مخازن تنظیم کننده آب شرب ولزوم کاهش پرت شبکه های شرب ونیز صرفه جویی توسط مشترکان نیز اهمیت آن کمتر از مبحث تامین آب نیست که باید به آن ها توجه شود.

 

 

کد خبر: 29123
  تاریخ خبر : 1397/04/12
 روابط عمومی
 230