پنجشنبه, 6 آبان 1400
مشروح خبر :: مشارکت جهاد کشاورزی و آب منطقه ای مازندران برای سازگاری با خشکسالی

مشارکت جهاد کشاورزی و آب منطقه ای مازندران برای سازگاری با خشکسالی

در نشستی که با مشارکت مدیران جهاد کشاورزی و شرکت آب منطقه ای مازندران در حوزه شرق استان برگزار گردید ،معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای با اشاره به کم آبی و کاهش بارندگی ها در سال آبی پیش رو و مشکلاتی از قبیل مصرف بی رویه آب توسط کشاورزان ، کشت گیاهان پر مصرف و شیوه آبیاری سنتی گفت : در حال حاضر و با توجه به وضع موجود باید برای آبیاری مزارع از روش آبیاری دوره ای استفاده نماییم و باید با تشکیل تیم های نظارت برعملکرد تقسیم و توزیع آب و اجرای نوبت بندی آبیاری این مهم را به نحو مناسب انجام دهیم.

به گزارش شبکه خبری آب ایران ، معاون حفاظت و بهره برداری  آب منطقه ای مازندران افزود : از منطقه شرق استان تا شهرستان ساری به مراتب با کمبود منابع آبی بیشتری مواجه هستیم  که نیازمند توجه بیشتری است و پیشنهاد می شود با کنترل روزانه وضعیت منابع و مصارف توسط همکاران جهاد کشاورزی و منابع آب  شهرستانها و حسب ضروزت بکارگیری سناریوهای مرتبط از پیش طراحی شده، آسیب های خشکسالی در منطقه را به حداقل رساند .نیری همچنین افزود: از طرحهای کاهش سطح زیر کشت شالی ، کشت محصولات کم آب طلب ، بازچرخانی آب کشاورزی  ، کشت برنج به روش خشکه کاری و عدم صدور مجوز جهت کشت دوم خسارات احتمالی ناشی از خشکسالی در منطقه قابل مدیریت است.
وی خاطر نشان کرد :در منطقه شرق استان باتوجه به ممنوعه بودن دشت از نظر منابع آب زیرزمینی، وضعیت بسیار نگران کننده است و باید با مشارکت یکدیگر با کنترل و نظارت بیشتر از تغییر کیفیت وشور شدن آب زیرزمینی ناشی از کف شکنی چاه ها جلوگیری شود.
در ادامه جلسه معاون آب و خاک جهاد کشاورزی مازندران ضمن ارائه اقدامات انجام شده از جمله تسطیح اراضی تصریح کرد: سامانه های نوین آبیاری در استان با اهمیت ویژه ای انجام می شود 
هاشم پور گفت : با استفاده از شیوه های آبیاری قطره ای ، بارانی و کم فشار توانستیم مجموعا بالغ بر ٩٢ میلیون مترمکعب در مصرف  آب صرفه جویی نماییم.

کد خبر: 52000
  تاریخ خبر : 1400/02/26
  آخرین به‌روزرسانی : 1400/02/30
 مدیر روابط عمومی
 152
  ثبت دیدگاه