پنجشنبه, 3 خرداد 1403
مشروح خبر :: برگزاری نشست مشترک رئیس دادگستری و امور منابع آب شهرستان حاجی آباد

در راستای طرح احیاء و تعادل بخشی ؛

برگزاری نشست مشترک رئیس دادگستری و امور منابع آب شهرستان حاجی آباد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای هرمزگان ، در راستای طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب جلسه ای با حضور رئیس دادگستری حاجی آباد ، مدیر حقوقی شرکت آب منطقه ای هرمزگان و رئیس منابع آب در دادگستری شهرستان حاجی آباد برگزار گردید.

در این جلسه مهندی باوقار رئیس منابع آب شهرستان حاجی آباد در خصوص وضعیت مناب آب ، برنامه تعیین و تکلیف چاههای فاقد پروانه ارائه نمود.

مدیر حقوقی شرکت آب منطقه ای هرمزگان در ادامه این نشست ضمن تشریح دستورالعمل ها و قوانین مرتبط با بخش آب ، خواستار بررسی پرونده های تخلفات آب خارج از نوبت گردید.

در پایان نیز رئیس دادگستری حاجی آباد راهکارهای صدور و اجرای احکام و همچنین جلوگیری از تخلف ارائه و قول همکاری و مساعدت لازم در این خصوص اعلام کردند.

کد خبر: 30962
  تاریخ خبر : 1397/07/24
 کارشناس روابط عمومی ۲
 373