پنجشنبه, 3 خرداد 1403
مشروح خبر :: کسب امتیاز خیلی خوب دفتر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی شرکت آب منطقه ای هرمزگان

کسب امتیاز خیلی خوب دفتر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی شرکت آب منطقه ای هرمزگان

مدیر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی شرکت آب منطقه ای هرمزگان خبرداد: دفتر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی شرکت آب منطقه ای هرمزگان با کسب امتیاز در ارزیابی مجمع عمومی سالیانه 1396 توانست رتبه "خیلی خوب" را به خود اختصاص دهد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای هرمزگان، حجت توحیدی عنوان کرد: رفتارنگاری،بازرسی،مصوبه کمیته ایمنی و پایداری،عملکرد نگهداری و تعمیرات،مدیریت نگهداری و تعمیرات،شاخص برنامه منابع و مصارف، شاخص پایش کیفی مخازن سدها ، تحویل حجمی آب به مصرف کنندگان و راندمان انتقال از شاخص های ارزیابی بود.

این مسئول در ادامه تصریح کرد: شرکت آب منطقه ای هرمزگان در شاخص های عنوان شده بیشترین نمرات را از آن خود کرد همچنین برنامه های مدیریتی در شاخص های مشخص شده در راستای ارائه عملکرد در سال جاری دارد.

 

 

 

کد خبر: 30861
  تاریخ خبر : 1397/07/18
 کارشناس روابط عمومی ۲
 327