پنجشنبه, 3 خرداد 1403
مشروح خبر :: جلسه کارگروه گردشگری شرکت برگزار شد.

جلسه کارگروه گردشگری شرکت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت در این جلسه در خصوص طرح های قابل واگذاری به منظور ساماندهی طرحهای گردشگری پیرامون پیکره های آبی کشور، ایجاد وحدت رویه در اجرای طرحهای گردشگری و تسریع در پاسخگویی پیرامون منابع و تاسیسات آبی جلسه با حضور تمامی اعضاء برگزار شد.

امروزه بسیاری از کشورهای جهان صنعت گردشگری را به عنوان منبع درآمد، اشتغال و رشد بخش خصوصی مورد توجه قرار داده اند و به توسعه این صنعت پرداخته اند در حال حاضر ایران به لحاظ جاذبه های مختلف گردشگری در سطح کشور به شمار می آیند تا ضمن ایجاد درآمد زمینه توسعه گردشگری کشور، فرهنگ سازی در زمینه مصرف بهینه آب و معرفی ابعاد مختلف فعالیتها و اقدامات در صنعت آب کشور بوجود آید در این جلسه در خصوص دستورالعمل فرایند بررسی، تایید و تصویب طرح های گردشگری پیرامون منابع آب و تاسیسات آبی بحث و گفتگو کردند.

فعالیت های گردشگری مجاز در تاسیسات آبی بر اساس ملاحظات فنی و زیست محیطی، پیرامون تاسیسات آبی و رودخانه ها اعلام شد.

کد خبر: 30858
  تاریخ خبر : 1397/07/18
 عباس
 337