دوشنبه, 31 اردیبهشت 1403
مشروح خبر :: برگزاری جلسه کارگروه سازگاری با کم آبی شرکت آب منطقه ای

برگزاری جلسه کارگروه سازگاری با کم آبی شرکت آب منطقه ای

با حضور مهندس علیزاده مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان و جمعی از معاونین، مدیران و کارشناسان این شرکت، کارگروه سازگاری با کم آبی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، درتاریخ 17 مهرماه با حضور مهندس علیزاده مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان و جمعی از معاونین، مدیران و کارشناسان این شرکت، کارگروه سازگاری با کم آبی در محل اتاق جلسات برگزار شد.

در این جلسه پیرامون مسائل مورد نظر از جمله گزارش عملکرد کارگروه سازگاری با کم آبی استان کرمان بحث و تبادل نظر صورت گرفت و هر یک از حاضرین به بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات خود پرداختند.

 

 

 

 

                                       

 

                                                                                       

کد خبر: 30853
  تاریخ خبر : 1397/07/18
 کارشناس روابط عمومی
 297