پنجشنبه, 3 خرداد 1403
مشروح خبر :: حضور مهندس علیزاده در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

حضور مهندس علیزاده در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

جلسه ای در خصوص کنسرسیوم بانک های شرکت کننده در تامین مالی ماده 56 طرح آبرسانی به کرمان از سد شهیدان امیر تیموری (صفارود) با حضور مسئولین کشوری و استانی تشکیل گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، جلسه ای در خصوص کنسرسیوم بانک های شرکت کننده در تامین مالی ماده 56 طرح آبرسانی به کرمان از سد شهیدان امیر تیموری (صفارود) با حضور مسئولین کشوری و استانی دوشنبه 16 مهرماه در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در تهران تشکیل گردید.

دکتر پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، آقای حسن پور نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی، دکتر فدائی سرپرست استانداری کرمان، مهندس علیزاده مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان، دکتر رودری رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، روسای بانک ها و جمعی از مسئولین وزارت نیرو و و سازمان مدیریت و برنامه ریزی در این جلسه حضور داشتند.

ابعاد مختلف موضوع در این جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

کد خبر: 30839
  تاریخ خبر : 1397/07/17
 کارشناس روابط عمومی
 290