پنجشنبه, 3 خرداد 1403
مشروح خبر :: لزوم همکاری مردم در حفظ و حراست از منابع آبی

مدیر امور منابع آب فهرج تاکید کرد

لزوم همکاری مردم در حفظ و حراست از منابع آبی

مدیر امور منابع آب فهرج در منزل پدر شهید علیرضا شهمرادی با حضور اعضای شورای اداری این شهرستان، بر لزوم همکاری مردم و مسئولین در حفظ و حراست از منابع آبی تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، در تاریخ 16 مهرماه مراسم زیارت عاشورا در منزل پدر شهید علیرضا شهمرادی با حضور امام جمعه و کلیه اعضای شورای اداری، فرمانده و جمعی از پرسنل نیروی انتظامی در شهرستان فهرج برگزار گردید.

در پایان مراسم امیر مصطفایی مدیر امور منابع آب فهرج بصورت مختصر در مورد راهکارهای مقابله با کم آبی برای حاضرین صحبت نمود و از آن ها خواست که در زمینه حفظ و حراست از منابع آبی با این امور همکاری لازم داشته باشند.

کد خبر: 30838
  تاریخ خبر : 1397/07/16
 کارشناس روابط عمومی
 244