پنجشنبه, 3 خرداد 1403
مشروح خبر :: فرهنگ سازی در مدیریت مصرف آب در استان ضروری است

استاندار گلستان در جلسه شورای حفاظت از منابع آب استان:

فرهنگ سازی در مدیریت مصرف آب در استان ضروری است

استاندار گلستان با تاکید بر اهمیت فرهنگ سازی در زمینه مدیریت مصرف آب گفت: فرهنگ سازی در اصلاح الگوی مصرف در همه بخش ها اعم از شرب، صنعت و کشاورزی ضروری است و باید به صورت منسجم برای افزایش بهره وری آب در همه بخش ها کار فرهنگی و تبلیغاتی صورت گیرد و صدا و سیما نیز در این زمینه همکاری نماید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، دکتر سید مناف هاشمی در جلسه شورای حفاظت از منابع آب استان اظهار کرد: 87 درصد آب استان در حوزه کشاورزی، 3 درصد حوزه صنعت و 10 درصد در حوزه شرب ومصارف خانگی استفاده می شود ولی باید نیازسنجی دقیق تری برای تخصیص در این حوزه ها صورت گیرد.
استاندار گلستان بیان کرد: کمیته 5 نفره ای شامل صنعت، کشاورزی، آب منطقه ای، سازمان برنامه و حوزه معاونت عمرانی تشکیل شود و به موضوع سهمیه آب هر بخش در استان به صورت تخصصی تر بپردازد و نتایج در جلسه بعد ارائه گردد.
دکتر هاشمی تصریح کرد: استان به سمت توسعه و صنعتی شدن حرکت می کند و نیاز است در حوزه کشاورزی برای کاهش استفاده آّب و بهره وری بیشتر، اصلاح روش های آبیاری، اصلاح روش های کشت و یا تغییر نوع محصول برنامه ریزی صورت گیرد و سهم آب صنعت نیز با مطالعات و جلسات کارشناسی افزایش یابد.
استاندار گلستان از وزارت نیرو خواست که از سرمایه گذاران حوزه نیروگاه و آب شیرین کن در استان حمایت کرده و مازاد تولید آنها را خریداری نماید.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان نیز در این جلسه اظهار کرد: در مجموع 15 هزار و 640 حلقه چاه غیر مجاز فاقد پروانه در استان وجود دارد که برای یک هزارو 655 حلقه چاه طبق ضوابط پروانه صادر می شود، 753 حلقه چاه عدم موافقت پروانه صورت گرفته و 2 هزار و 366 حلقه نیز پر و مسلوب المنفعه شده است که در مجموع 4 هزار و 744 حلقه  چاه تعین تکلیف شده اند.
مهندس علی نظری افزود: 7 هزار و 391 حلقه چاه نیز بازدید شده و در حال تعیین تکلیف است که موافقت یا عدم موافقت پروانه آن طی دو سال آینده انجام می شود.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان با بیان این که 160 میلیون متر مکعب آب از چاه های غیر مجاز استان برداشت می شود، گفت: مقدار برداشت آب چاه های مجاز استان یک میلیارد و 100 میلیون متر مکعب است.
مهندس نظری همچنین در ادامه به آمار برداری آب سطحی و زیرزمینی در استان اشاره کرد و گفت: این آمار در حال نهایی شدن است و وضعیت منابع آبی استان در زمان فعلی را نشان می دهد.
وی نشست های دوره ای با بهره برداران منابع آب ، نشست با مقامات قضایی و انتظامی، نشست با مقامات اجرایی، نشست با گروه های مرجع و روحانیون، انجام مصاحبه های تلویزیونی و رادیویی و پخش زیرنویس و تیزرهای مختلف در بخش های مختلف منابع آب را از جمله برنامه های اطلاع رسانی شرکت آب منطقه ای استان نام برد.

 

کد خبر: 30837
  تاریخ خبر : 1397/07/17
 روابط عمومی
 272