پنجشنبه, 3 خرداد 1403
مشروح خبر :: سمینار دستاوردهای پژوهشی

سمینار دستاوردهای پژوهشی

سمینار دستاوردهای پژوهشی در شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی به همت گروه تحقیقات کاربردی این شرکت برگزار گردید.

به گزارش رواط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، این سمینار در دو بخش: "ارزیابی عملکرد کنتورهای هوشمند نصب شده بر روی چاه ها در خراسان رضوی در ابعاد کنترل کمیت برداشت ها و تاثیر اقتصادی و مالی" با سخنرانی دکتر طاوسی و نیز "تولید نرم افزار کاربردی مدلسازی جریان، رسوب و امواج رودخانه و مخازن سد" توسط دکتر علامتیان ارائه شد.

دکتر طاوسی، پژوهشگر دانشگاه آزاد اسلامی ضمن تاکید بر قابل قبول بودن پیامدهای نصب کنتور هوشمند بر کنترل برداشت خاطر نشان کرد: کنتورهای هوشمند منجر به اشاعه آگاهی از وضعیت بحرانی آب برای تمامی بهره برداران گردیده و امید است در آینده با آگاهی رسانی بیشتر و جلب مشارکت بهره برداران بتوان به نتایج اثربخش در این موضوع رسید.

دکتر علامتیان، پژوهشگر موسسه آموزش عالی خاوران، در خصوص مدل سازی نرم افزار براساس روش عددی حجم محدود، کارایی مدل را در حالت جریان دائمی، جریان غیر دائمی با بستر خشک و تر (شکست شد) بررسی نمود و تاکید کرد: مدل توسعه داده شده، بخوبی قادر به پیش بینی وضعی جریان و رسوبات در حالات مختلف می باشد.

در این جلسه قائم مقام شرکت، دستاوردهای پژوهشی را از اولویت های اصلی شرکت برشمرد و داشتن ذهن خلاق را یک نعمت دانست.

علیرضا طاهری ضمن تشکر از واحد تحقیقات کاربردی، خواستار توسعه هرچه بیشتر ارائه دستاوردهای پژوهشی در شرکت شد.

 

کد خبر: 30835
  تاریخ خبر : 1397/07/16
  آخرین به‌روزرسانی : 1397/07/17
 کارشناس روابط عمومی
 332