پنجشنبه, 3 خرداد 1403
مشروح خبر :: کاهش 65 درصدی حجم آب تجدید پذیر استان بوشهر

کاهش 65 درصدی حجم آب تجدید پذیر استان بوشهر

مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر اظهار داشت: سرانه آب تجدید پذیر در استان بوشهر در سال آبی گذشته به 676 مترمکعب به ازای هر نفر کاهش یافته است.

به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر، مهندس شاهپور رجایی در مصاحبه ای بیان کرد: میانگین حجم آب تجدید پذیر استان بوشهر در دوره بلند مدت معادل 2هزار و 293 میلیون متر مکعب در سال ثبت شده است.

وی افزود : این رقم در بازه زمانی 15 سال اخیر یک هزار و 969 و در بازه زمانی 10 سال اخیر یک هزار و 664 میلیون مترمکعب بوده است.

رجایی تصریح کرد: در سال آبی 97-96 میزان آب تجدید پذیر در استان بوشهر به 794 میلیون مترمکعب کاهش یافته است.

مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر اظهار داشت: کاهش حجم آب تجدید پذیر استان از یک سو و افزایش جمعیت از سوی دیگر سبب شده تا سرانه آب تجدید پذیر استان بوشهر نیز در سال آبی 97-96 به 676 متر مکعب به ازای هر نفر تقلیل یابد.

مهندس شاهپور رجایی افزود: سرانه آب تجدید پذیر در استان بوشهر در آمار دراز مدت  3569 و در آمار ده ساله ی اخیر 1579 متر مکعب به ازای هر نفر در سال ثبت شده است.

وی یادآور شد: طبق معیارهای جهانی و بین المللی، سرانه آب تجدید پذیر کمتر از 1700 متر مکعب به ازای هر نفر در سال به منزله قرار گیری در شرایط تنش آبی و کمتر ار هزار متر مکعب به ازای هر نفر به منزله کمبود آب است.

رجایی افزود: بیش از یک دهه است که استان بوشهر در شرایط تنش آبی قرار گرفته است و  برنامه های مدیریت مصرف و حفاظت و صیانت از منابع آب کماکان سازگار با شرایط حاکم بر منابع آبی نمی باشد.

مهندس شاهپور رجایی برنامه سازگاری با کم آبی را سندی مهم در حفظ کمی و کیفی منابع آب دانست و گفت: برنامه عملیاتی سازگاری با کم آبی استان بوشهر، راهنمای قابل اعتمادی برای مدیریت بهینه منابع آب و ارتقاء بهره وری مصرف در کاربری های کشاورزی، صنعت، خدمات و شرب می باشد.

کد خبر: 30826
  تاریخ خبر : 1397/07/16
  آخرین به‌روزرسانی : 1397/07/16
 روابط
 363