پنجشنبه, 3 خرداد 1403
مشروح خبر :: همکاری شورای اسلامی روستا برای جلوگیری از حفر چاه غیرمجاز

مدیر امور منابع آب رستم‌آباد تأکید کرد

همکاری شورای اسلامی روستا برای جلوگیری از حفر چاه غیرمجاز

مدیر امور منابع آب نرماشیر در دیدار با عضو شورای اسلامی بر همکاری شورای اسلامی روستا برای جلوگیری از حفر چاه آب غیرمجاز و شناسایی چاه های غیرمجاز حفر شده تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای کرمان، شنبه 14 مهرماه جلسه ای با موضوع مدیریت بحران آب با حضور مدیر امور منابع آب نرماشیر و آقای عزیزآبادی عضو شورای اسلامی در این امور برگزار شد.

مدیر امور منابع آب نرماشیر در این دیدار در رابطه با مسئله بحران آب و سیاست گزاری های مشترک وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی در زمینه آب صحبت کرد.

علی فهرجی همچنین در خصوص تغییر الگوی کشت، تقویت زیرساخت های کشاورزی از جمله تسطیح اراضی، نصب کنتورهای هوشمند و حجمی و اجرای آبیاری های نوین مطالبی بیان نمود.

وی افزود: به علت کاهش بارش ها در چند سال اخیر و افزایش دمای زمین و همچنین برداشت بی رویه کشاورزان از سفره های آب زیرزمینی مسئله کمبود آب جدی است.

وی خواستار این شد تا در زمینه حفر چاه های غیرمجاز و شناسایی چاه های غیر مجاز حفر شده در روستا با این امور همکاری کنند.

کد خبر: 30801
  تاریخ خبر : 1397/07/15
  آخرین به‌روزرسانی : 1397/07/15
 کارشناس روابط عمومی
 309