پنجشنبه, 3 خرداد 1403
مشروح خبر :: پاسخگویی مستقیم مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در سامانه سامد

پاسخگویی مستقیم مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در سامانه سامد

مدیران شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در این هفته به طور مستقیم پاسخگوی مردم استان خواهند بود.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، با هدف ارتباط بیشتر مدیران استان با مردم  و استفاده از بستر سامانه ارتباط مردم و دولت، مدیر عامل و معاونان این شرکت، روز یک شنبه 15 مهر در محل استقرار سامانه سامد، به صورت بر خط پاسخگوی مردم هستند.

بنابر این اطلاعیه مردم خراسان رضوی می توانند در روز یک شنبه 15 مهر از طریق تلفن 111در ساعات 9 و 30 دقیقه تا 11 و 30 دقیقه مشکلات خود را در حوزه مربوط مطرح کنند.

کد خبر: 30791
  تاریخ خبر : 1397/07/14
 کارشناس روابط عمومی
 340