پنجشنبه, 3 خرداد 1403
مشروح خبر :: بازدید اعضا کمیته ایمنی آبشرب بندرعباس از تصویه خانه آبشرب، چاه ها و خطوط آبرسانی

بازدید از تاسیسات آبی استان ؛

بازدید اعضا کمیته ایمنی آبشرب بندرعباس از تصویه خانه آبشرب، چاه ها و خطوط آبرسانی

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای هرمزگان ، به منظور نظارت و کنترل مراحل مختلف تامین آبشرب شهرهای بندرعباس- بندرخمیر و روستاهای مسیر خطوط آبرسانی اعضا کمیته ایمنی آبشرب بندرعباس از تصفیه خانه آب بندرعباس – خطوط آبرسانی و چاه های آبشرب شمیل و سدهای شمیل و نیان بازدید کردند.

در این بازدید که نمایندگان شرکت، آب منطقه ای، مرکز بهداشت استان، شرکت آبفا شهری، شرکت آبفا روستایی و صنعت معدن استان حضور داشتند، کلیه مراحل تولید و تصفیه آب شرب مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

 

 

 

 

 

 

کد خبر: 30789
  تاریخ خبر : 1397/07/14
 کارشناس روابط عمومی ۲
 326