پنجشنبه, 3 خرداد 1403
مشروح خبر :: کسب "رتبه برتر" دفتر مهندسی رودخانه و سواحل شرکت در سال 96

کسب "رتبه برتر" دفتر مهندسی رودخانه و سواحل شرکت در سال 96

در فرایند ارزیابی عملکرد دفاتر مهندسی رودخانه ها و سواحل شرکت مدیریت منابع آب ایران، دفتر مهندسی رودخانه و سواحل شرکت آب منطقه ای تهران، حائز رتبه برتر در سال 96 شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران،  "جهانگیر حبیبی" معاون حفاظت و بهره برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران با ارائه لوحی از تلاش صادقانه  سرپرست شرکت، معاون حفاظت و بهره برداری و مدیر دفتر مهندسی رودخانه تقدیر کرد.

 در این تقدیر نامه آمده است:

بدینوسیله از تلاش صادقانه و عملکرد مثبت و درخور تحسین سرپرست شرکت، معاون محترم حفاظت و بهره برداری و مدیر دفتر  مهندسی رودخانه ها آن شرکت در زمینه پیشبرد اهداف و برنامه های مهندسی رودخانه و سواحل و کسب رتبه "برتر" در فرآیند ارزیابی عملکرد  دفاتر مهندسی رودخانه ها و سواحل شرکت های تابعه در سال 96 تقدیر و تشکر می نماید و از خداوند متعال، سلامتی و توفیق روزافزونتان را خواستارم.

کد خبر: 30783
  تاریخ خبر : 1397/07/14
 الهامی منش
 326