پنجشنبه, 6 اردیبهشت 1403
مشروح خبر :: بررسی بخشی از طرح انتقال آب از سد شهیدان امیرتیموری (صفارود)

با حضور معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه‌ای کرمان انجام شد

بررسی بخشی از طرح انتقال آب از سد شهیدان امیرتیموری (صفارود)

با حضور مهندس فدائی جانشین مدیرعامل و معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه‌ای کرمان، نحوه تأمین پمپ‌ها و الکتروموتورهای ایستگاه پمپاژ پروژه طرح انتقال آب از سد شهیدان امیرتیموری (صفارود) بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای کرمان، در تاریخ 27 مردادماه سال جاری جلسه‌ای با حضور مهندس فدائی جانشین مدیرعامل و معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه‌ای کرمان، مهندس فرح‌بخش و مهندس رضایی مجریان طرح و همچنین پیمانکار و مشاور پروژه اجرای ایستگاه پمپاژ و مخزن تعدیل فشار طرح انتقال آب سد شهیدان امیرتیموری (صفارود) به شهر کرمان و تأسیسات آب‌رسانی به شهر رابر در دفتر معاون طرح و توسعه این شرکت تشکیل گردید.

در این جلسه در خصوص اجرای پروژه بخصوص نحوه تأمین پمپ‌ها و الکتروموتورهای ایستگاه پمپاژ بحث و تبادل‌نظر صورت گرفت.

 

 

     

کد خبر: 30044
  تاریخ خبر : 1397/05/28
 کارشناس روابط عمومی
 293