پنجشنبه, 6 اردیبهشت 1403
مشروح خبر :: اجرای سیستم‌های نوین آبیاری در فضای سبز شهرداری

در شورای حفاظت از منابع آب انار عنوان شد

اجرای سیستم‌های نوین آبیاری در فضای سبز شهرداری

معاون فرماندار انار در شورای حفاظت از منابع آب این شهرستان خواستار تسریع در مطالعات و اجرای سیستم های آبیاری نوین در فضای سبز شهرداری شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای کرمان، جلسه شورای حفاظت از منابع آب و کارگروه سازگاری با کم‌آبی شهرستان انار با حضور معاون فرماندار، مدیر امور منابع آب و سایر اعضا در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

در این جلسه که موضوع آن گزارش جداسازی آب شرب و فضای سبز بود پس از ارائه گزارش توسط کاردوست مدیر امور منابع آب شهرستان، جعفری نماینده شورای شهر و معاون شهردار در خصوص موضوع جلسه گزارشی ارائه کرد و ادامه داد: شهرداری طرح مطالعات جداسازی آب شرب و فضای سبز را در دستور کار قرار داده که پس از اتمام مطالعات، اقدامات لازم را انجام خواهد داد و همچنین شهرداری نسبت به کاشت درختان کم آب بر و حذف تدریجی گیاهان با نیاز آبی بالا اقدام خواهد نمود.

درنهایت مهندس علیزاده معاون فرماندار ضمن قرائت صورت‌جلسه کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی خواستار تسریع در مطالعات و اجرای سیستم های آبیاری نوین در فضای سبز شهرداری شد.

کد خبر: 30027
  تاریخ خبر : 1397/05/28
 کارشناس روابط عمومی
 287