پنجشنبه, 6 اردیبهشت 1403
مشروح خبر :: همکاری گسترده برای شناسایی چاه‌های غیرمجاز

در دیدار مدیر امور منابع آب رستم‌آباد با مسئول محلی تأکید شد

همکاری گسترده برای شناسایی چاه‌های غیرمجاز

در دیدار مدیر امور منابع آب رستم‌آباد با عضو شورای اسلامی روستای مشک این شهرستان بر همکاری گسترده برای شناسایی چاه‌های آب غیرمجاز و جلوگیری از حفر چاه غیرمجاز تأکید شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای کرمان، در تاریخ 22 مردادماه سال جاری جلسه‌ای با موضوع مدیریت بحران با حضور مدیر امور منابع آب شهرستان نرماشیر و عضو شورای اسلامی روستای مشک این شهرستان در محل امور منابع آب برگزار شد.

مدیر امور منابع آب شهرستان رستم آباد در رابطه با مسئله بحران آب و سیاست‌گذاری‌های مشترک وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی در زمینه آب مطالبی بیان کرد.

علی فهرجی ادامه داد: تغییر الگوی کشت، تقویت زیرساخت‌های کشاورزی ازجمله تسطیح اراضی، نصب کنتورهای هوشمند و حجمی، اجرای آبیاری‌های نوین از سیاست‌های جهاد کشاورزی در زمینه حل مسئله بحران آب در منطقه می‌باشد.

مدیر امور منابع آب رستم‌آباد خاطرنشان کرد: بحران آب یکی از چالش‌های دنیا و منطقه‌ای است و به علت کاهش بارش‌ها در چند سال اخیر، افزایش دمای زمین و همچنین برداشت بی‌رویه کشاورزان از سفره‌های آب زیرزمینی مسئله کمبود آب جدی می باشد.

وی از بهره‌برداران خواست از سیاست‌های جهاد کشاورزی در زمینه آب استقبال نمایند.

در این جلسه مقرر شد شورای اسلامی روستای رمشک در زمینه حفر چاه‌های آب غیرمجاز و شناسایی چاه‌های غیرمجاز حفرشده قبلی در روستا با این امور همکاری لازم را داشته باشند.

کد خبر: 30026
  تاریخ خبر : 1397/05/28
 کارشناس روابط عمومی
 302