پنجشنبه, 6 اردیبهشت 1403
مشروح خبر :: برگزاری جلسه کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی استان خراسان جنوبی

برگزاری جلسه کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی استان خراسان جنوبی

جلسه اول سال 97 در مورخ 97/01/21 در محل دبیرخانه کمیسیون واقع در دفتر حقوقی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی برگزار شد.

به گزارش دبیرخانه کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی جلسه اول سال 97 در مورخ 97/01/21 در محل دبیرخانه کمیسیون واقع در دفتر حقوقی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی برگزار شد.

در راستای ادای تکلیف ذاتی و حفظ حقوق حقه در بخش حفاظت از منابع آبی جلسه با اکثریت اعضا تشکیل و به پرونده های مطروحه رسیدگی نمودند که در پایان دو پرونده منتهی به صدور دادنامه شد.

کد خبر: 30024
  تاریخ خبر : 1397/01/21
 مدیر سیستم حقوقی
 294