پنجشنبه, 6 اردیبهشت 1403
مشروح خبر :: برگزاری نشست با تعدادی از بهره برداران حوزه کلات شهرستان کهگیلویه

برگزاری نشست با تعدادی از بهره برداران حوزه کلات شهرستان کهگیلویه

در راستای اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی، دومین نشست اداره منابع آب شهرستانهای کهگیلویه ، چرام و لنده با کشاورزان و بهره برداران حوزه کلات دشمن زیاری از توابع شهرستان کهگیلویه، در محل اداره منابع آب کهگیلویه، برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد، در این نشست، مهندس دمساز، رییس اداره منابع آب شهرستانهای کهگیلویه،چرام و لنده، با اشاره به اینکه بیشترین بهره برداری از منابع آبی در سطح شهرستان کهگیلویه، مربوط به بخش کشاورزی است، گفت: بحران کم آبی ماحصل برداشتهای بی رویه از منابع آبی و کاهش نزولات جوی بوده که با مدیریت صحیح، نصب کنتورهای حجمی هوشمند بر روی چاههای کشاورزی، رعایت الگوی کشت و جلوگیری از حفر چاه غیر مجاز می توان اثرات سوء این بحران را به حداقل رساند.
مهندس دمساز، مدیریت صحیح در مصرف بهینه آب، بخصوص در بخش کشاورزی را با استفاده از شیوه های آبیاری مدرن اصلاح الگوی کشت ضروری دانست و خواهان همکاری و مشارکت بهره برداران در جهت حفظ این منابع ارزشمند شد. 
رییس اداره منابع آب شهرستانهای کهگیلویه،چرام و لنده با بیان مشکلات چند سال اخیر اراضی تحت پوشش پمپاژعمومی لیرکک، اراضی فوق را حدودا 83 هکتار عنوان و از کشاورزان تحت پوشش پمپاژ، خواستار تعیین تکلیف (تمدید پروانه، بدهی آب بهاء) آن شد.
در پایان پس از بیان نظرات ، درخوستها و پیشنهادات حاضرین موارد ذیل به عنوان مصوبات جلسه مورد تایید قرار گرفت.
1- مقرر گردید کشاورزان و بهره برداران نسبت به اجرای آبیاری مدرن جهت استفاده باغات اقدام نمایند.
2- مقرر گردید کشاورزان و بهره برداران ظرف مدت یک ماه جهت تعیین تکلیف وضعیت پروانه پمپاژ عمومی لیرکک اقدام نمایند.

 

کد خبر: 30019
  تاریخ خبر : 1397/05/27
 مسئول روابط عمومی
 307