پنجشنبه, 6 اردیبهشت 1403
مشروح خبر :: آیین تکریم و معارفه معاون طرح و توسعه

در شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی برگزار شد؛

آیین تکریم و معارفه معاون طرح و توسعه

«علیرضا طاهری» پس از خدمات ارزشمند در کسوت معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی به عنوان مشاور و جانشین مدیر عامل منصوب شد؛ و «حسین علیمیرزایی» معاون طرح و توسعه این شرکت شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی،در این مراسم محمد علایی، مدیرعامل این شرکت گفت: با توجه به اینکه علیرضا طاهری از مدیران متعهد، با دانش نظری گسترده و تجربه های ارزشمند مدیریتی، پرتوان، پاکدست و مردمدار می باشد را بهعنوان مشاور و جانشین مدیرعامل با اختیارات تام انتخاب می کنم.

علایی افزود: مدیریت آب در استان با توجه به خشکسالی های طولانی، شدید، گسترده و کم سابقه با چالش ها و تهدیدهای زیادی روبروست. برای مدیریت کارآمد آب در استان با راهبرد سازگاری با کم آبی و مدیریت توامان تقاضا و عرضه از معاونان، مدیران و همه همکاران گرامی انتظار می رود با ایشان بیش از پیش همکاری نمایند.

وی همچنین با اشاره به تعهد، دانش نظری گسترده، تجربه های ارزشمند، توان مدیریتی و پاکی و پاکدستی «حسین علیمیرزایی» را به عنوان معاون طرح و توسعه شرکت برگزید تا وظایف و تعهدات سازمانی را در چارچوب قانون و مقررات و با مشی مردم مداری و مدیریت مشارکتی به انجام برساند.

وی برای طاهری و علیمیرزایی از خداوند بزرگ و مهربان سلامتی، سربلندی، بهروزی و موفقیت بیش از پیش را در خدمت به مردم عزیز و همکاران بزرگوار آرزو کرد.

کد خبر: 30013
  تاریخ خبر : 1397/05/27
 کارشناس روابط عمومی
 297