شنبه, 9 بهمن 1400
مشروح خبر :: نشست تخصصی نقد و بررسی عملکرد ستاد احیای دریاچه ارومیه برگزار شد

نشست تخصصی نقد و بررسی عملکرد ستاد احیای دریاچه ارومیه برگزار شد

نشست اول از سلسله نشست های تخصصی نقد و بررسی عملکرد ستاد احیای دریاچه ارومیه تحت عنوان چگونگی مدیریت تامین منابع آب مورد نیاز یرای احیای دریاچه ارومیه روز سه شنبه 12 تیر ماه با حضور مهندس محمد حاج رسولی ها مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در دانشگاه امیرکبیر برگزار شد.

به گزارش شبکه خبری آب ایران محورهای این نشست شامل بررسی مدل اجرا شده بهره برداری از  مخازن سدها در چهار سال اخیر،  بررسی وضعیت منابع و مصارف مخازن موجود در حوضه آبریز دریاچه ارومیه و بررسی مدل های مختلف پیش بینی جریان ورودی و بهره برداری از مخازن سدها بود که در ابتدای نشست دکتر رضا  مکنون عضو شورای عالی محیط زیست و رئیس کمیته عالی نظارت و ارزشیابی عملکرد ستاد احیای دریاچه ارومیه توضیحاتی را درخصوص اهداف این نشست عنوان کرد.

سپس مهندس حاج رسولی ها طی سخنانی اظهار داشت: موضوعات مطرح شده در برنامه های ستاد احیای دریاچه ارومیه برای ما بسیار انگیزاننده است چرا که چالشهای دریاچه ارومیه شباهت بسیاری با سایر چالشهای ما در سایر حوضه های آبریز کشور دارد.

وی در ادامه با اشاره به عنوان این نشست اظهارداشت :در مقایسه با سایر موضوعات مربوط به دریاچه ارومیه موضوع مدیریت تامین آب مورد نیاز برای احیای دریاچه  ارومیه ساده ترین موضوع است چرا که سایر موضوعات همچون مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی حوضه آبریز دریاچه ارومیه و نیز فعالیت های مربوط به مسائل اجتماعی و فرهنگی بسیار دشواتر و پیچیده تر است.

در ادامه این نشست مهندس آرش اخوان مدیر کل دفتر بهره برداری ار تاسیسات تامین آب شرکت مدیریت  منابع آب ایران گزارشی تحت عنوان فرایند برنامه ریزی و مدیریت منابع آب دریاچه ارومیه ارائه کرد.

در ادامه دکتر جمشید موسوی مسئول کارگروه منابع آب ستاد احیای دریاچه ارومیه به تشریح مدل بهره برداری زمان واقعی از مخزن سد بوکان درحوضه آبریز دریاچه ارومیه پرداخت.

همچنین دکتر محمدمسعودتجریشی مدیر دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه گزارش خود را در زمینه عملکردمدیریت بهره برداری از سدهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه مطرح کرد.

 ادامه جلسه به پرسش و پاسخ حاضران در نشست و نمایندگان رسانه ها اختصاصی داشت و در پایان جمعبندی جلسه توسط دکتر مکنون انجام شد.

کد خبر: 29144
  تاریخ خبر : 1397/04/13
  آخرین به‌روزرسانی : 1397/04/13
 کارشناس
 341