شنبه, 9 بهمن 1400
مشروح خبر :: انتقال غیر مجاز آب؛ تخلفی در جهت تخریب آب و محیط زیست

انتقال غیر مجاز آب؛ تخلفی در جهت تخریب آب و محیط زیست

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر در مصاحبه ای به بیان پیامدهای انتقال غیرمجاز آب پرداخت.

به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر، مهندس امید آزادی جو گفت: از عوامل مصرف بیشتر و برداشت غیرمجاز از منابع آبی، انتقال غیر مجاز آب به خارج از اراضی آبخور اولیه تحت پروانه چاه است که عده ای سودجو با تعرض به حقوق دیگران و منفعت مقطعی دست به چنین اقدامی می زنند.

وی افزود: اثر مخرب این پدیده بر روی منابع آبی، همانند حفر چاه غیر مجاز و کف شکنی غیر مجاز است؛ چرا که هر سه سبب برداشت آب بیشتر، بدون توجه به ظرفیت منابع آبی است و به از بین رفتن سفره های زیرزمی و حتی سطحی سرعت بیشتری می بخشد.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر خاطر نشان کرد: در استان بوشهر تا کنون ٣80 مورد انتقال غیر مجاز آب طی سالهای 97-١٣٩٦ شناسایی شده که حجم مصرفی آبی  معادل ١٧.٥ میلیون متر مکعب را به خود اختصاص داده و آب را گاهاً تا کیلومتر ها در محلی دیگر، برای مصرف جابجا می کنند.

آزادی جو عنوان کرد: شهرستان های دشتستان، دیر و دشتی به ترتیب  ١٠.٥، ٣ و ٢.٧ میلیون متر مکعب، حجم آب ناشی از  انتقال غیر مجاز را بخود اختصاص داده اند و در سایر شهرستان های استان به جز دیلم، این پدیده مضر به مصالح عمومی گزارش شده و خاطیان به طور مستمر تحت پیگرد قانونی هستند.

وی افزود: با حذف کامل این پدیده میتوان معادل  درصد قابل توجهی از کسری مخزن سالانه منابع آب زیرزمینی آبخوانهای آبرفتی استان را را جبران نمود.

مهندس امید آزادی جو با اشاره به اقادامات انجام شده در این حوزه خاطرنشان کرد: شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر طی سال گذشته و اخیر، تنها موفق به کنترل ٢٠ درصد از تخلفات شده و شایسته است مردم و سایر دستگاههای ذیربط نیز در این اقدام حفاظتی، همکاری لازم را داشته باشند.

 

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر تصریح کرد: طی مصوبه اخیر شورای حفاظت از منابع آب استان به ریاست استاندار محترم، مقرر گردید شرکت سهامی آب منطقه ای، سازمان جهاد کشاورزی و شورای حفاظت منابع آب شهرستان ها در چارچوب برنامه عملیاتی، اجرای پهنه بندی کشت و جلوگیری از توسعه اراضی آبی را به طور ویژه در دستور کار خود قرار دهند.

وی ادامه داد:نهادهای فوق می بایست ضمن اطلاع رسانی مستمر درخصوص ممنوعیت انتقال آب به خارج از اراضی آبخور اولیه چاه، نسبت به جمع آوری کلیه ادوات و لوله ها ی انتقال آب غیر مجاز، قبل از شروع فصل کشت اقدام نمایند و گزارشات محلی ماهانه به حوزه ستادی استان اعلام گردد.

آزادی جو در پایان اظهار داشت: با اهتمام جدی فرمانداران محترم به عنوان رئیس شورای حفاظت از منابع آب شهرستان ها، شورای مذکور طی تیر ماه جاری، نسبت به تشکیل جلسه و قرار دادن " راهکارهای برچیدن انتقال غیر مجاز آب و الزامات برنامه عملیاتی پهنه بندی کشت" در دستور کار شورا اقدام نموده اند که جای تقدیر و تشکر فراوان دارد. 

وی افزود: انتظار می رود تشکل های صنفی بخش کشاورزی از جمله نظام صنفی، خانه کشاورز و همه بهره برداران با درک صحیح شرایط منابع آب زیرزمینی، نسبت به توجیه بهره برداران متخلف، نه تنها  با جمع آوری داوطلبانه لوله و ادوات انتقال غیر مجاز، بلکه با ممانعت از هرگونه تعرض به این منابع، به احیاء و تعادل بخشی آن کمک نمایند.

 

کد خبر: 29116
  تاریخ خبر : 1397/04/12
 روابط
 256