شنبه, 9 بهمن 1400
مشروح خبر :: کاهش دوره قطع آبگذاری به دلیل افزایش دما و استقرار هوای گرم

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گیلان خبر داد:

کاهش دوره قطع آبگذاری به دلیل افزایش دما و استقرار هوای گرم

مهندس کاظم لطفی مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گیلان از کاهش دوره قطع آبگذاری شالیزارها با توجه به افزایش دما، از 4 روز قطع به 3 روز قطع و 8 روز وصل خبر داد.

 

       به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گیلان، مدیر عامل این شرکت گفت: با توجه به افزایش دما و استقرار هوای گرم با تصمیم کمیته منابع و مصارف آب استان ، تغییراتی در برنامه نوبت بندی آب اتخاذ شد و برنامه قطع آبگذاری از چهاروز به 3 روز قطع و 8 روز وصل تغییر کرد.

وی میزان ذخیره آب سد سفیدرود را تا یازده تیرماه سال جاری 567 میلیون متر مکعب عنوان کرد و افزود تا زمان یاد شده 891 میلیون متر مکعب آب از ابتدای برنامه آبگذاری از سد سفیدرود جهت آبیاری شالیزارهای گیلان رها سازی شده است.

مهندس کاظم لطفی اظهار داشت: با توجه به خوشه دهی 10 درصدی شالیزارها و تصمیم کمیته منابع و مصارف آب استان، 2 مرحله دیگر آبگذاری تا پایان فصل زراعی جاری در دشت گیلان خواهیم داشت.

کد خبر: 29111
  تاریخ خبر : 1397/04/11
 دبیر خبر
 260