شنبه, 9 بهمن 1400
مشروح خبر :: برگزاری جلسه با بازرسی تجهیزات آب و برق لوله‌های آبرسانی

برگزاری جلسه با بازرسی تجهیزات آب و برق لوله‌های آبرسانی

با حضور مهندس علیزاده مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمان، جلسه‌ای با بازرسی تجهیزات آب و برق لوله‌های آب‌رسانی به شهرهای شمالی استان کرمان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای کرمان، با حضور مهندس علیزاده رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمان، با حضور مهندس علیزاده مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمان، جلسه‌ای با بازرسی تجهیزات آب و برق لوله‌های آب‌رسانی به شهرهای شمالی استان کرمان در تهران برگزار شد.

 

مهندس فدائی معاون طرح و توسعه و مهندس فرح‌بخش مجری طرح شرکت آب منطقه‌ای کرمان نیز در این جلسه حضور داشتند که نسبت به مسائل مربوطه بحث و تبادل‌نظر صورت گرفت.

 

کد خبر: 29109
  تاریخ خبر : 1397/04/11
 کارشناس روابط عمومی
 240